Persondatapolitik

Introduktion

For at kunne udbetale løn til ansatte er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Da vi beskæftiger os med B2B salg, vil de personoplysninger vi indhenter hos vore kunder, kun relaterer til firmatelefonnumre og firmamails. For privatkunder drejer det sig udelukkende om navn, adresse, telefonnummer og mail.

Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige:

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

Peter Steen Paulsen
Tlf.: 24240877
Email: mail@aabenraatag.dk

Dataansvarlig

Aabenraa Tagdækning ApS
Nørbyvej 31
6200 Aabenraa
Tlf. 24240877
Email: mail@aabenraatag.dk
CVR: 35 20 69 06

Vores behandling af dine personoplysninger

For ansatte:

Vi behandler personoplysninger, som du har udleveret til os i forbindelse med din ansættelse.

Disse personoplysninger behandler vi for at kunne udbetale løn, indberette skat etc.

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefon, e-mail
 • CPR nr.
 • Skatteoplysninger

For kunder:

Der kan indgå personoplysninger i vores data for kunder.

Disse oplysninger bruges udelukkende for at gøre samarbejdet så glidende som muligt.

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

 • Navn (firmaadresse/fakturaadresse)
 • Mobilnummer (firmatelefon/privatnummer)
 • E-mail (firmamail/privatmail)

Der kan indgå personoplysninger i indhentede oplysninger til vores kundekartotek (eksempelvis i Firmanavn).

Typisk indhentede oplysninger til kundekartotek:

 • Firmanavn, adresse.
 • Telefonnummer, email, CVR-nummer

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven. Ofte opbevarer vi kundeoplysninger længere af hensyn til historik og garantiordninger.

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis – med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Oplysninger, som vi videregiver

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for virksomheden. Undtagelsen er i disse tilfælde:

 • Til ekstern databehandling
  Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.
 • Af juridiske årsager
  Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for virksomheden, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:
  • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
  • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
  • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.

Informationssikkerhed

Vi arbejder for at beskytte virksomheden og vores kunder mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt hos Aabenraa Tagdækning ApS:

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne.